เกษตรอำเภอ


นายประวิทย์ เตชชีวพงศ์

เกษตรอำเภอเมืองตรัง


เมนู

  • ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

  • ข้อมูลอำเภอเมืองตรัง
  • แหล่งท่องเที่ยว
  • แผนที่อำเภอเมืองตรัง

ข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

รายงานการประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง 101 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7521-8681   โทรสาร 0-7521-8681